Projecten

Hieronder vindt u een foto-impressie van uitgevoerde projecten.

Haven Monnickendam

Graven van een sleuf en af laten zinken van rioleringbuizen.

Waterzuivering Zaandam

Uitbreiding van waterzuivering in Zaandam in verband met productieverhoging. Diverse grote en kleine graafwerkzaamheden i.o.v. Ballast Nedam.

Aanleg dam

Aanleg van een dam inclusief het plaatsen van een duiker.

Mestkelder

Graafwerkzaamheden in verband met aanleg van een mestkelder.

Perceel bouwrijp maken

Bouwrijp maken perceel voor tv-programma Endemol.

Sloopwerkzaamheden

Sloopwerkzaamheden loopstal in Broek in Waterland.

Kabels trekken

Sleufloos kabels trekken met kabeltrekmes.